Cứ để ngoại lo

  Cứ để ngoại lo

  Tác động từ 1 năm "online" càng khiến mọi người xích lại gần hơn với cách đi chợ Tết "phi truyền thống".

  Biếm Họa27/01/2022
  Nhà làm, nhà bán chứ nhà không ăn!

   Nhà làm, nhà bán chứ nhà không ăn!

   Một số kẻ lợi dụng nỗi lo về an toàn thực phẩm để bán "thực phẩm nhà làm". Người tiêu dùng cũng chẳng biết thực hư các sản phẩm này có bao nhiêu phần trăm "nhà làm".

   Biếm Họa03/07/2022