JavaScript is off. Please enable to view full site.
Biếm họa 'cưỡng hôn'

Biếm họa 'cưỡng hôn'

TTO - Họa sĩ biếm Độc Hành cho rằng cần phải đặt đúng tên cho hành vi sàm sỡ này...

03/05/2019 17:30