JavaScript is off. Please enable to view full site.
Quán nhậu bị

Quán nhậu bị "song kiếm hợp bích"

Đường đi "dzô dzô" của bợm nhậu vốn dĩ đã gian nan bởi vợ con thường cấm cản, giờ đây lại dính thêm "Nghị định 100" và virus corona nữa. Bợm nhậu không tới được đích thì quán nhậu dần dần cũng tự dẹp bớt.

21/02/2020
Rượu bia bị 2 đòn chí mạng

Rượu bia bị 2 đòn chí mạng

Ảnh hưởng bởi Nghị định 100, số người uống rượu bia thường xuyên đã giảm đáng kể, cùng với đó, dịch cúm corona càng khiến dân nhậu sợ tụ tập nơi đông người... Thói quen nhậu nhẹt của người Việt từ nay sẽ thay đổi chăng?

15/02/2020