Nhận lương qua thẻ ATM: Đi 60km mới rút được tiền

  Nhận lương qua thẻ ATM: Đi 60km mới rút được tiền

  Tại huyện Sơn Tây (Quảng Ngãi) không có trụ ATM nào nhưng người lao động ở các cơ quan, đoàn thể của địa phương bị bắt buộc nhận tiền lương qua thẻ. Thế nên mới có trường hợp giáo viên dạy ở đây phải chạy xe 60 km tới huyện kế bên để rút tiền.

  Biếm Họa27/12/2019
  Đường cao tốc cũng hóa trang Halloween

   Đường cao tốc cũng hóa trang Halloween

   Đường cao tốc mà hóa trang Halloween kiểu này thì bác tài nào chẳng sợ. Khi được Tuổi Trẻ Cười hỏi "Anh vẽ tranh này là ám chỉ con đường nào?", họa sĩ Độc Hành cho biết anh chỉ vẽ tình trạng chung chứ không hề liên quan đến cao tốc 34.500 tỷ Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

   Biếm Họa26/10/2019