Chân dung ông quan liêu

Chân dung ông quan liêu

Slogan của mấy ông quan chức quan liêu: "Luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu"

28/11/2019 11:55