Hà Nội lúc này, nhìn mà thèm

    Hà Nội lúc này, nhìn mà thèm

    Sau thời gian dài giãn cách, Hà Nội đã cho mở lại các dịch vụ như cắt tóc, ăn uống trong nhà... từ 0h ngày 22-6, tất nhiên là có kèm theo một số yêu cầu về chống dịch.

    Truyện Tranh22/06/2021