JavaScript is off. Please enable to view full site.
Mbappe solo dẫn bóng 75m ghi tuyệt phẩm

Mbappe solo dẫn bóng 75m ghi tuyệt phẩm

Vừa tái hiện cú flipflap của Ro Vẩu, sáng 5-3, Mbappe tiếp tục tái hiện tuyệt chiêu của Ro Béo. Mbappe dốc bóng từ phần sau nhà, đảo chân lừa hậu vệ ở tốc độ rất cao trước khi kết thúc bằng cú xỉa má ngoài ghi bàn.

05/03/2020 11:10