Tâm thư của 'cụ' phượng vĩ

    Tâm thư của 'cụ' phượng vĩ

    Cụ phượng vĩ tuy già nhưng cơ thể vẫn cường tráng, cụ xin hứa sẽ đứng vững trên bộ rễ cắm sâu trong lòng đất. Biếm họa trên bìa 4 Tuổi Trẻ Cười phát hành sáng nay 15.6.2020

    Biếm Họa15/06/2020