Liều ăn nhiều: Tích trữ Bà Hỏa trong nhà!

Liều ăn nhiều: Tích trữ Bà Hỏa trong nhà!

Giá xăng E5, RON95... giảm sâu làm dân tình mừng vui khôn xiết. Bỗng đâu có tin đồn giá xăng chỉ giảm vài ngày rồi sẽ tăng lại, lập tức một số bà con nhốn nháo đi mua xăng về trữ...

01/04/2020 08:25