Ở Cà Mau nghe nói có vụ làm ơn mắc oán!

Ở Cà Mau nghe nói có vụ làm ơn mắc oán!

Dựng biển cảnh báo giúp người đi đường đề phòng tai nạn giao thông, do đường quá xấu; thay vì được chính quyền khen ngợi tinh thần "mình vì mọi người", thì công dân này lại bị xã mời lên làm việc. Chuyện nghe mà tức này xảy ra tại xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước, Cà Mau.

26/06/2020 16:20
Quốc lộ giống cô bé Lọ Lem

Quốc lộ giống cô bé Lọ Lem

Giống như trang phục cô bé Lọ Lem trong truyện cổ tích, có những đoạn quóc lộ vừa hết bảo hành là lồi lõm ngay lập tức

14/12/2019 20:15