JavaScript is off. Please enable to view full site.
Xóa đói giảm nghèo trong một nốt nhạc

Xóa đói giảm nghèo trong một nốt nhạc

Để đạt chuẩn nông thôn mới, một số địa phương đã sáng tạo ra cách sáp nhập các hộ nghèo lại với nhau. Kết quả là số hộ nghèo giảm đi đáng kể, giúp địa phương đạt chuẩn nông thôn mới trong một nốt nhạc.

22/05/2020
Nông thôn mới - Phí mới, thu luôn cả học sinh

Nông thôn mới - Phí mới, thu luôn cả học sinh

Khi xây dựng một số công trình để đạt chuẩn "nông thôn mới", nhiều địa phương đã thu phí đóng góp từ người dân. Thậm chí xã Phú Xuân, huyện Krông Năng (Đắk Lắk) đã nhờ trường học thu tiền từ... học sinh.

27/10/2019