Giữ cho chắc kẻo nó bay về trời

    Giữ cho chắc kẻo nó bay về trời

    Khi người lao động tích góp đủ tiền mua nhà thì giá căn hộ lại leo lên tầm cao mới. Cuộc chạy đua cứ tiếp diễn như vậy, có khi đến lúc về hưu vẫn chưa ngã ngũ.

    Biếm Họa26/06/2021