Minigame: Lật bài tạt nước

  Minigame: Lật bài tạt nước

  Hai người chơi lần lượt lật các lá bài. Lá bài ai có số lớn hơn thì người đó thắng. Người thắng được quyền tạt nước người thua.

  Video22/03/2020
  Minigame: Nghe nhạc hát theo lời

   Minigame: Nghe nhạc hát theo lời

   Hai người chơi cùng nghe một bài hát. Khi nhạc dừng, cả hai sẽ giành quyền hát tiếp, ai hát đúng sẽ trở thành người chiến thắng. Người thắng được quyền đánh người thua.

   Video21/03/2020