HỌC... HỌC... HỌC ONLINE THÌ SAO?!

    HỌC... HỌC... HỌC ONLINE THÌ SAO?!

    "Học online, rồi đi thi, vì tương lai của VietNamese...." - một MV RAP vui vẻ và thú vị do sinh viên trường Đại học FPT sản xuất và gửi cho TUỔI TRẺ CƯỜI

    Video13/05/2020