Cô trò cùng bạc trắng mái đầu như nhau

Cô trò cùng bạc trắng mái đầu như nhau

Nhiều người lớn tuổi vẫn luôn ghi nhớ công ơn dưỡng dục, mỗi dịp 20-11 lại hẹn nhau đến tri ân thầy cô. Dù cho giờ đây cô trò cùng bạc trắng mái đầu như nhau...

20/11/2019 05:22