Rau có sâu tức là rau sạch

  Rau có sâu tức là rau sạch

  Thực phẩm an toàn hay không rất khó phân biệt. Chỉ một vài trường hợp ta dễ dàng khẳng định được bằng mắt thường, chẳng hạn rau có sâu nghĩa là rau sạch 100%.

  Truyện Tranh11/09/2021
  Anh chồng lật lọng

   Anh chồng lật lọng

   Lúc yêu thì thề non hẹn biển, thế mà bây giờ thì... Bài học rút ra là không nên tin tưởng đàn ông trong mùa dịch.

   Biếm Họa23/07/2021
   Xuân sum vầy... Full HD

    Xuân sum vầy... Full HD

    Tết năm nay, nhiều gia đình không thể đoàn viên do khó khăn. Thế nên sum vầy online với độ phân giải Full HD cũng là một giải pháp.

    Biếm Họa29/01/2022