Ông mặt trời bị sốt 65 độ C?

    Ông mặt trời bị sốt 65 độ C?

    Chẳng biết có phải ông Mặt Trời bị sốt hay không mà nhiệt độ ngoài trời tại Hà Nội lên tới 65 độ C (đo tại mặt đường). Đã là Mặt Trời mà còn sốt nữa thì đúng là thảm họa cho bà Trái Đất.

    Biếm Họa24/06/2020