JavaScript is off. Please enable to view full site.
Pháp: gắn pin mặt trời nhưng quên… đấu nối!

Pháp: gắn pin mặt trời nhưng quên… đấu nối!

Quan chức thành phố Roubaix (Pháp) vừa thừa nhận: nhằm hưởng ứng phong trào năng lượng xanh, họ đã lắp đặt 187 tấm pin mặt trời từ sáu tháng qua, nhưng lại quên… đấu nối vào hệ thống điện.

30/01/2020