Giá xăng không còn sợ Cô Vít nữa

    Giá xăng không còn sợ Cô Vít nữa

    Nếu như năm ngoái, giá xăng phải "cắm đầu xuống đất" vì ảnh hưởng Cô Vít thì ngược lại từ đầu năm đến nay, riêng xăng RON95 đã tăng từ 16.930 đ lên mức 20.164 đ/lít.

    Biếm Họa11/06/2021