Tôi đi mua nhà ở xã hội

    Tôi đi mua nhà ở xã hội

    Mua nhà đất ngày càng khó do giới đầu tư thổi giá, người thu nhập thấp chỉ còn biết nhắm tới nhà ở xã hội. Thế nhưng cũng không hề dễ dàng chút nào.

    Biếm Họa09/05/2021