Mùa mưa năm Tân Sửu

    Mùa mưa năm Tân Sửu

    Mùa mưa năm ngoái thật phền toái, đường ngập, xe kẹt, người ướt nhẹp. Mùa mưa năm nay thì không bị dính mấy thứ khó chịu đó...

    Truyện Tranh26/09/2021