JavaScript is off. Please enable to view full site.
Ve sầu, mùa hè và con người

Ve sầu, mùa hè và con người

Cứ mỗi độ vào hè, tụi ve sầu lại ca hoài một điệp khúc, và khách hàng dùng điện cũng vậy. (Tranh của bạn đọc Trinh Trương gửi cộng tác cùng Tuổi Trẻ Cười)

01/07/2020 09:30
Dự báo thời tiết hôm nay: 180 độ!

Dự báo thời tiết hôm nay: 180 độ!

Dự báo hôm nay thời tiết sẽ là 180 độ tại cả Sài Gòn và Hà Nội. Tất nhiên không phải là trời nóng đến 180 độ, mà đó là sự giở mặt của nó.

30/06/2020 11:15