Ve sầu, mùa hè và con người

    Ve sầu, mùa hè và con người

    Cứ mỗi độ vào hè, tụi ve sầu lại ca hoài một điệp khúc, và khách hàng dùng điện cũng vậy. (Tranh của bạn đọc Trinh Trương gửi cộng tác cùng Tuổi Trẻ Cười)

    Biếm Họa01/07/2020