Sơn Tùng tung tiếp 'gà cưng' thứ ba: Long Halo

Sơn Tùng tung tiếp 'gà cưng' thứ ba: Long Halo

Long Halo là nghệ sĩ thứ ba 'về chung nhà' với Sơn Tùng và M-TP Talent. Là cộng sự của vợ chồng Tóc Tiên, Long Halo từng tranh cãi với chính 'chủ tịch Tùng' suốt hai năm nhưng vẫn được chọn vì sao?

29/07/2020 06:20