Chúng tôi thích làm vậy đó!

Chúng tôi thích làm vậy đó!

Rừng dương liễu phòng hộ có thể bị phá hủy nhưng gió bão mạnh đến đâu cũng không thể thổi bay cỏ trong sân golf được.

17/09/2019 15:32
Mình thích thì mình phất cờ

Mình thích thì mình phất cờ

Cả Vẹt thấy dòng tộc đúng cỡ danh gia, bao năm gầy dựng cơ đồ, từ thôn đến xã, lên huyện, phủ đều có người thân. Không anh em thì con cháu, không bà con thì quen biết, đứa nào cũng có chức tước vinh hiển giàu trọc.

17/09/2019 09:25
Thế miệng nhà mày có gì?

Thế miệng nhà mày có gì?

Cực đúng. Cực đỉnh. Thế miệng nhà mày có gì? Cái đầu đất sét của mày sao ngu lâu thế? “Thích thì làm” hử? Trên răng dưới ca-tút mà cũng học đòi theo các cụ à?

17/09/2019 08:45
Ấm chén nhà quan

Ấm chén nhà quan

Năm mươi bốn tỉ thì có là mấy, không bằng một cái móng tay móng chân của mấy dự án đắp chiếu trùm mềm nữa. Vậy mà, người ta làm ầm ầm thấy ghê à.

16/09/2019 15:13