'Đố anh bắt được em'

    'Đố anh bắt được em'

    Gọi chú chó vào nhà nhưng con vật cứ mải chơi chạy xung quanh bàn trong vườn khiến người chủ phát mệt.

    Video18/09/2021