Người đàn ông dùng lửa để hớt tóc

Người đàn ông dùng lửa để hớt tóc

Ngoài cách hớt tóc bằng kéo, trên thế giới còn nhiều cách hớt tóc táo bạo khác: bằng dao, bằng kiếm, bằng lưỡi liềm,...Tuy nhiên hớt tóc bằng lửa thì đúng là thật mạo hiểm!

30/12/2019 19:00