Lì xì không chạm

    Lì xì không chạm

    Nâng cao ý thức phòng dịch Covid, năm nay em chỉ nhận lì xì không chạm, tức là không có dùng bao nữa...

    Biếm Họa14/02/2021