Fans Leicester tự nhận vô địch về chuyện giường chiếu

Fans Leicester tự nhận vô địch về chuyện giường chiếu

Các fans của Leicester tự nhận rất mạnh mẽ trong chuyện chăn gối khi thời gian lâm trận kéo dài tới 28 phút, vô địch trong các đội tại Premier League. Còn fans của M.U, M.C và Arsenal tự đánh giá "trên trung bình", đạt 6,2 điểm trên thang 10.

12/05/2020 16:09