Xã hội đảo lộn, drama ngập tràn

  Xã hội đảo lộn, drama ngập tràn

  Dịch giã làm cho xã hội lâm vào cảnh "râu ông nọ cắm cằm bà kia". Gới celeb thì đi buôn coin, chuyên gia coin thì đi buôn đất... chẳng ai quan tâm đến chuyên môn của mình

  Biếm Họa08/06/2021
  Giải hạn đầu năm

   Giải hạn đầu năm

   Nên làm gì để giải hạn đầu năm? Nên làm gì để tụ tài đón lộc? Làm gì để được quý nhân phò trợ... Hãy cùng nghe một vài lời khuyên từ Lebichbungphe nhé.

   Giải Trí03/05/2019
   Nỗi khổ shipper xưa và nay

    Nỗi khổ shipper xưa và nay

    Ngày xưa shipper sợ nhất tìm số nhà trong hẻm "ma trận". Thời giãn cách này, sợ nhất là những đơn hàng toàn từ "chuyên môn", đọc mãi chẳng hiểu gì.

    Truyện Tranh26/07/2021