Xã hội đảo lộn, drama ngập tràn

  Xã hội đảo lộn, drama ngập tràn

  Dịch giã làm cho xã hội lâm vào cảnh "râu ông nọ cắm cằm bà kia". Gới celeb thì đi buôn coin, chuyên gia coin thì đi buôn đất... chẳng ai quan tâm đến chuyên môn của mình

  Biếm Họa08/06/2021
  Giải hạn đầu năm

   Giải hạn đầu năm

   Nên làm gì để giải hạn đầu năm? Nên làm gì để tụ tài đón lộc? Làm gì để được quý nhân phò trợ... Hãy cùng nghe một vài lời khuyên từ Lebichbungphe nhé.

   Giải Trí03/05/2019