JavaScript is off. Please enable to view full site.
Minigame: Lật bài tạt nước

Minigame: Lật bài tạt nước

Hai người chơi lần lượt lật các lá bài. Lá bài ai có số lớn hơn thì người đó thắng. Người thắng được quyền tạt nước người thua.

22/03/2020 17:31