Ông giáo sắp toang rồi lão Hạc ạ!

    Ông giáo sắp toang rồi lão Hạc ạ!

    Trong làng này chỉ có lão Hạc hiểu ông giáo. Quả đúng ông giáo còn khổ hơn cậu Vàng nhà ông đấy chứ. Tuy mang danh đứng đầu một trường làng nhưng giáo chỉ có danh nào có miếng như mọi người đồn thổi.

    Đời Cười04/10/2020