JavaScript is off. Please enable to view full site.
Phần mềm nào không sợ virus?

Phần mềm nào không sợ virus?

Thông thường, bất cứ phần mềm máy tính nào cũng sợ virus. Thế nhưng giờ đây, các phần mềm hội họp online lại đang sống khỏe nhờ... virus corona, do nhu cầu học và làm việc từ xa tăng đột biến.

27/03/2020