JavaScript is off. Please enable to view full site.
Corona hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ!

Corona hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ!

Một mặt virus corona gây dịch bệnh hại con người, nhưng ở mặt khác nó lại kiềm chế các hoạt động sản xuất, giao thông... góp phần làm trong sạch môi trường. Ngoài ra nó còn giúp làm đẹp một số bản báo cáo thành tích...

11/04/2020
Sở Giao thông tranh công Covid?

Sở Giao thông tranh công Covid?

Dịch Covid-19 hoành hành, học sinh phải nghỉ học, nghiều công ty cho nhân viên làm việc từ xa, cùng với đó là quy định cách ly xã hội khiến đường phố lúc nào cũng vắng như Tết. Vì vậy các điểm ùn tắc giao thông sẽ không có cơ hội tồn tại...

04/04/2020