Loa cũng có 'loa this - loa that'

  Loa cũng có 'loa this - loa that'

  Theo quy định mới, loa phường tại Hà Nội sẽ không phát vào những ngày cuối tuần trừ trường hợp đặc biệt, những ngày còn lại sẽ phát 2 buổi và mỗi buổi không quá 15 phút.

  Biếm Họa18/03/2021
  Nỗi khổ shipper xưa và nay

   Nỗi khổ shipper xưa và nay

   Ngày xưa shipper sợ nhất tìm số nhà trong hẻm "ma trận". Thời giãn cách này, sợ nhất là những đơn hàng toàn từ "chuyên môn", đọc mãi chẳng hiểu gì.

   Truyện Tranh26/07/2021