Doanh nhân tuổi 15 – một chân dung thế hệ Z thế giới

    Doanh nhân tuổi 15 – một chân dung thế hệ Z thế giới

    Suốt nhiều năm qua, "doanh nhân trẻ" "thế hệ z" Rowan Winch chỉ có lên mạng và lên mạng. Mỗi ngày, chuông đồng hồ đánh 6 giờ sáng, cậu sẽ thức dậy, tóm lấy iPhone và bắt đầu săn lùng những meme mới để chia sẻ trên Instagram, sau đó repost lên một loạt những tài khoản hàng trăm ngàn người theo dõi trước khi đi tắm. Sau đó cậu sẽ tiếp tục tìm và đăng, mãi tới giờ leo lên buýt đi học.

    Zới Trẻ03/12/2019