JavaScript is off. Please enable to view full site.
Ông trùm trong Conan lộ diện

Ông trùm trong Conan lộ diện

Ông trùm trong truyện Conan đã lộ diện với động cơ gia nhập tổ chức áo đen là để thu thập chứng cứ.

19/02/2020
Tuyệt đỉnh đam mê

Tuyệt đỉnh đam mê

"Trong bất cứ công việc nào, sự đam mê luôn rất quan trọng. Đừng vì mấy đồng lương, thù lao ít ỏi mà đánh mất niềm vui trong công việc".

11/01/2020