Tào Tháo đi tiêm vắcxin

  Tào Tháo đi tiêm vắcxin

  Ai cũng lấy lý do để được ưu tiên chích vắcxin. Lã Bố thì nói sắp cưới Điêu Thuyền, Lưu Bị thì mới thành lập công ty... Thật khó xử cho Hoa Đà.

  Đời Cười16/06/2021
  Miễn tiền thuốc mê

   Miễn tiền thuốc mê

   Quan Tèo - cháu đời thứ 59 của Quan Công, cưỡi ngựa xích thố trên đường, chẳng may bị cành cây khô gãy rơi trúng bể đầu.

   Đời Cười21/05/2021
   Nghệ thuật bán hàng

    Nghệ thuật bán hàng

    "Nước đi của 2 bạn thiệt tình tôi chưa nghĩ đến", một người dùng bình luận khi xem video.

    Video03/07/2022