Tây Du remix - Kỳ 23: Thầy trò Đường Tăng bại trận, suýt gia nhập giang hồ mạng. Nhị Lang Thần hàng yêu, tuyển dụng bọn âm binh

    Tây Du remix - Kỳ 23: Thầy trò Đường Tăng bại trận, suýt gia nhập giang hồ mạng. Nhị Lang Thần hàng yêu, tuyển dụng bọn âm binh

    Thái Thượng Lão Quân vuốt râu từ tốn nói: "Mấy bữa trước tên tiểu đồng coi lò luyện bát quái của ta đã ăn cắp hồ lô xuống trần. Ta thiếu một tay quạt lửa cho lò luyện linh đơn. Thằng Rất Bảnh múa quạt giỏi, ta thu nạp về quạt lửa cho lò luyện linh đơn".

    Đời Cười26/06/2020