Harry Potter đã về tới Việt Nam

    Harry Potter đã về tới Việt Nam

    Con cú Hegwig lảo đảo cánh. Nó thả thư cho Harry xong thì bị cách ly. Có lẽ Hegwig bị lây cúm corona từ một con dơi nào đó. Sau khi sát khuẩn lá thư được gửi từ Hogwart trường chuyên đào tạo phù thùy, Harry mới dám đọc thư.

    Đời Cười06/03/2020