Người vui kẻ buồn trong cơn hạn mặn

Người vui kẻ buồn trong cơn hạn mặn

Do hạn mặn nên một số khu vực tại miền Tây bà con sản xuất muối bỗng trúng mùa. Tuy nhiên nhìn toàn cục thì niềm vui đó quá nhỏ nhoi so với những mất mát mà khu vực này phải gánh chịu.

18/03/2020 05:15