Tây Du remix - Kỳ 56: Nịnh Lục Nhĩ Mỹ Hầu, Bát Giới bán đứng Đường Tăng. Thế giới đảo điên không biết Ngộ Không thật - giả!

Tây Du remix - Kỳ 56: Nịnh Lục Nhĩ Mỹ Hầu, Bát Giới bán đứng Đường Tăng. Thế giới đảo điên không biết Ngộ Không thật - giả!

Đây lại kể về Ngộ Không sau khi từ biệt thầy, con khỉ bay đi khắp nơi du lịch cho khuây khỏa. Ngộ Không bay về Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng, ngắm núi ngắm biển chán chường, con khỉ lại phóng lên đỉnh núi Sơn Trà. Nơi đây loài khỉ mặt đỏ đang được bảo tồn nghiêm ngặt.

Đời Cười 29/07/2020
Google Doodle cũng chống COVID-19

Google Doodle cũng chống COVID-19

Hôm nay (20-3), biểu tượng Google Doodle hôm nay vinh danh nhà vật lý người Hungary, Tiến sĩ Ignaz Semmelweis, người đầu tiên khám phá ra những lợi ích y tế của việc rửa tay.

Giải Trí 20/03/2020