Giờ Trái đất năm 2020 có gì đặc biệt?

Giờ Trái đất năm 2020 có gì đặc biệt?

Mọi năm, cứ vào khoảng cuối tháng 3, Giờ Trái đất lại diễn ra như một ngày hội với đủ các thành phần, từ người thực tâm bảo vệ môi trường đến những kẻ ăn theo phong trào. Mà những kẻ ăn theo luôn đi ngược với tiêu chí Giờ Trái đất, cho nên không năm nào là không tái diễn cảnh xả rác bừa bãi. Nhưng năm nay thì khác rồi, Giờ Trái đất sẽ gần với mục tiêu của nó nhất.

28/03/2020 07:30
Biếm họa Giờ trái đất

Biếm họa Giờ trái đất

TTO - Giờ trái đất thì liên quan gì đến tình yêu, gia đình, dân số và điện lực? Mời bạn cùng xem chùm tranh do CLB Họa sĩ biếm Tuổi Trẻ Cười thực hiện

03/05/2019 17:56