JavaScript is off. Please enable to view full site.
Bảo hiểm Thiên Đình: 72 phép thần thông của Ngộ Không cũng bó tay

Bảo hiểm Thiên Đình: 72 phép thần thông của Ngộ Không cũng bó tay

Lúc này tiết trời tháng chạp, màn sương lạnh phủ mờ khe Ưng Sầu núi Xà Bàn, Tôn Ngộ Không dẫn ngựa có Đường Tăng ngồi trên đang lò dò qua núi. Hai thầy trò tấm tắc khen ngợi cảnh quan xung quanh. Ngộ Không hóa phép để cùng thầy mình selfie, rồi sau này Đường Tăng đóng góp cảnh quan nước non vào chiến dịch cổ động thiên hạ đi du lịch sau mùa dịch hành.

26/05/2020 09:03
Ai cũng dzui và có người được lây dzui

Ai cũng dzui và có người được lây dzui

Cộng đồng xe cộ đang vỡ òa trong niềm vui, xe buýt, xe khách, xe công nghệ đã được hoạt động trở lại. Hưởng ké niềm vui này chính là xăng dầu, khi mà nhu cầu đi lại tăng cao, nó sẽ có cơ hội để trở về với thời hoàng kim.

07/05/2020 14:59