JavaScript is off. Please enable to view full site.
Sau đại dịch tôi sẽ là ai?

Sau đại dịch tôi sẽ là ai?

Những kinh nghiệm tôi học được trong mùa dịch corona liệu có phải là một định hướng nghề nghiệp tương lai?

17/03/2020 06:31
Lê Bích Bụng Phệ: Mùa giải cứu

Lê Bích Bụng Phệ: Mùa giải cứu

Một năm có 4 mùa: Xuân, hạ, thu, đông và mùa giải cứu. Trong khi đó lại có những thứ qua bao nhiêu mùa không ai giải cứu...

10/03/2020 07:10