Tàu con thoi của spaceX đã là gì!?

Tàu con thoi của spaceX đã là gì!?

Tàu Crew Dragon của spaceX và "cụ" metro Cát Linh - Hà Đông tuy có tuổi đời xêm xêm nhau nhưng tốc độ "dậy thì" khá chênh lệch

02/06/2020 16:00
Ngôn tình metro

Ngôn tình metro

Sớm thôi, khoảng cách giữa đôi ta sẽ không còn là vấn đề nữa...

29/12/2019 06:39