Dịch vụ đòi nợ chui

Dịch vụ đòi nợ chui

Tuy dịch vụ đòi nợ thuê bị khai tử, người dân vẫn lo lắng với các đối tượng giang hồ hoạt động chui, ngoài vòng pháp luật.

Biếm Họa 18/06/2020