Dân chơi Vàng và Khẩu Trang quẩy tung sàn giá

    Dân chơi Vàng và Khẩu Trang quẩy tung sàn giá

    Dân chơi Vàng liên tục nhảy nhót trong thời gian vừa qua. Trong khi đó cậu ấm Khẩu Trang cũng thể hiện khả năng quẩy tung sàn giá của mình trong bối cảnh dịch COVID-19 quay trở lại. Không biết thời gian tới có dân chơi nào còn lên sàn với hai thanh niên này....

    Biếm Họa30/07/2020