Xe biển xanh không sợ đèn đỏ?

    Xe biển xanh không sợ đèn đỏ?

    Theo Ban An toàn giao thông tỉnh Bình Phước, chỉ trong vòng một tuần đã phát hiện 28 xe biển xanh vi phạm giao thông trên địa bàn, trong đó chủ yếu là lỗi vượt đèn đỏ...

    Biếm Họa10/05/2020