Xã hội đảo lộn, drama ngập tràn

  Xã hội đảo lộn, drama ngập tràn

  Dịch giã làm cho xã hội lâm vào cảnh "râu ông nọ cắm cằm bà kia". Gới celeb thì đi buôn coin, chuyên gia coin thì đi buôn đất... chẳng ai quan tâm đến chuyên môn của mình

  Biếm Họa08/06/2021
  Cú đánh bida như hack (P3)

   Cú đánh bida như hack (P3)

   Cơ thủ Van Boening có cú đánh khó tin khi đưa bi số 3 xuống lỗ góc nhưng vẫn điều được bi cái về vị trí ban đầu.

   Video03/12/2021