JavaScript is off. Please enable to view full site.
Hoa tiêu đo độ cao cầu vượt

Hoa tiêu đo độ cao cầu vượt

Để tránh bị dầm cầu vượt đi bộ đè lên xe như ở Suối Tiên vừa qua, các bác tài container cần thuê hoa tiêu đo độ cao mỗi khi chui qua cầu.

15/11/2019